VÝTVARNÉ STUDIO
VÝTVARNÉ STUDIO
j

Lorem ipsum dolor amet, consect adipiscing elit, diam nonummy.

Search

Slide můra vážka Výtvarné studio Dolní Újezd Slide zelí Výtvarné studio Dolní Újezd Slide Vincent Výtvarné studio Dolní Újezd
Práce

Studenti u nás poznávají a pracují s rozličnými technikami

Kromě klasické malby a kresby experimentujeme s kolážemi, fotogafiemi, novými médii, apod.

Výtvarné studio Dolní Újezd

Vzdělávací instituce, která nabízí výuku výtvarné výchovy předškolákům, dětem mladšího i staršího školního věku a středoškolákům. Připravuje žáky k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením. Výtvarné studio začalo fungovat v březnu roku 2000 mimo rámec oficiálních školských institucí a bez jakýchkoliv dotací (pod pedagogickým vedením Mgr.Šárky Hrouzkové a Pavlíny Lipavské). Od září 2009 došlo ke změně právní formy, Výtvarné studio bylo zařazeno do sítě škol při Ministerstvu školství ČR jako soukromá ZUŠ o.p.s. Výuka v naší škole probíhá v týdenních cyklech, ve dvou nebo třech vyučovacích jednotkách. V klasické výuce se střídají různé výtvarné činnosti – kresba, malba, grafika, dekorativní kompozice, práce s materiálem, keramika, modelování. Každý rok žije škola jiným tematickým projektem (např. Před naším letopočtem, Krajiny vnitřní a vnější, Cesta k abstrakci, Proměny tváře – změna identity, Vesmír…) .

Žáci pracují v menších skupinách, pokud možno rozdělených podle věku. Mají k dispozici veškerý spotřební materiál a pomůcky (v ceně školného), většinu svých prací si na konci školního roku odnášejí domů (škola si pořizuje podrobnou fotodokumetaci). Výsledky celoroční práce jsou prezentovány každoročně na závěr školního roku (obvykle počátkem června) na velké výstavě ve všech prostorách dolnoújezdské sokolovny. Platba školného probíhá pololetně, jeho výše je různá podle skutečně odučených dnů. Nejsou započítávány státní svátky a prázdniny. Školné se nevrací (pouze v případě doložené dlouhodobé absence ze zdravotních důvodů).

Přijďte

Těšíme se na vaše kreativní nápady